Covid-19

Folkhälsomyndigheten har beslutat om nya nationella allmänna råd.
Börjar gälla den 14 december 2020.
Vad innebär det för idrotten?

Inga tävlingar första halvåret eller till lättnader i restriktioner.


Länk

Svenska pistolskytteförbundets rekommendationer

SAMMANFATTNING-AV-SPSF-BESLUT-AVSEENDE-TÄVLINGSVERKSAMHETEN-2020dec17b.pdf (pistolskytteforbundet.se)


Folkhälsomyndigheten - Riksidrottsförbundet

Folkhälsomyndigheten har beslutat om nya nationella allmänna råd. Vad innebär de för idrotten? - Riksidrottsförbundet (rf.se)
Folkhälsomyndighetens nya nationella allmänna råd gäller i hela landet från den 14 december. Var och en har ett ansvar för att skydda sig själv och andra mot smittspridning, och verksamheter – som idrotten –  ska vidta lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning.

Vissa av råden gäller specifikt för idrottsrörelsen och innebär att personer födda 2004 eller tidigare kan träna på ett sätt som minimerar risken för smitta om de:


  1. håller avstånd till varandra,
  2. inte delar utrustning med varandra,
  3. när det är möjligt genomför aktiviteten utomhus,
  4. undviker gemensamma omklädningsrum,
  5. reser till och från aktiviteten individuellt,
  6. utför aktiviteten i mindre grupper.


Råd om Covid-19 läget i västmanland för våra skytteföreningar