Covid-19

Information och råd till Kretsens föreningar från Västmanlandspistolskyttekrets styrelse är:

- Ställ omgående in alla träningar, tävlingar, samt utbildningar, möten om de inte kan hållas digitalt.


Individuellt skytte på våra banor får förekomma men då bör man vara ensam i skjuthallen/banan.


Rådet gäller från 12 november till 10 december då nytt beslut kommer tas.
Följ informationen i media och FHM


Bakrundsinformation till beslutet

Den 12 november gick det ut nya restriktioner och råd till hur vi skall förhålla oss till rådande läge om Covid-19 i Västmanland.


Den 13 november höll Riksidrottsförbundet region Västmanland ett informationsmöte om hur vi skall förhålla oss till dessa råd.

https://www.rfsisu.se/vastmanland

Mötet spelades in och finns att återse på denna länk

https://www.rfsisu.se/vastmanland/Nyheter/Egnanyheter/dokumentationfraninformationsmoteomskarptaallmannarad

Lite ned på sidan finns inspelningen från mötet och det som är mest intresant är frågestunden som börjar efter 30 minuter.


De som deltog och informerade var:

- Kristin Pleick, distriktsidrottschef RF-SISU Västmanland
- Jan Smedjegård, smittskyddsläkare Region Västmanland
- Dennis Lindberg, försvarsdirektör  Länsstyrelsen Västmanland

- Louise Klofeld, chefsjurist Länsstyrelsen Västmanland

- Tina Sahlén, Verksamhetsområdeschef Idrottspolitik RF

 Information finns även på denna länk

https://www.rfsisu.se/vastmanland/Nyheter/Egnanyheter/skarptaallmannarad-sapaverkasidrottsrorelsen


Det finns undantag, men det gäller de som är födda senare än 2005 eller har idrotten som sin huvudförsörjning dvs mer än 50%


På frågestunden kom det upp exempelfrågor som ger vägledning.

Frisbygolf, 3-4 personer samlas som känner varandra och tränar tillsammans håller sig utomhus och håller avstånd, svar nej från Jan Smedjegård
Två som tränar hockey, en som skjuter och en är målvakt, byter om i olika omklädningsrum, svar nej

Om jag ensam går ut på ett motionsspår utan att gå tillsammans med annan, svar ja det är OK.


Slutsatsen och råden till vår skytteföreningar i västmanland är:

Ställ in alla former av samnakomster, så väl träning som tävling, möten eller dyligt om de inte kan hållas i digital form.

Det spelar ingen roll om det är aktiviteter innom eller utomhus, inte ens om man utomhus håller ett stort avstånd.


Detta är Råd och inget förbud, men ställ er den enkla frågan.

Om vi som förening hjälper till att sprida smittan till en enda person till och som får konsekvenser av sin Covid-19 smitta, kan vi då rakryggade säga att det var värt att träna tävla?


Styrelen för VästmanlandspistolskyttekretsRåd om Covid-19 läget i västmanland för våra skytteföreningar